Kiropraktikk

Kiropraktikk er en beskyttet yrkestittel og en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt vurderer effekten av dette på nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Behandlingen baseres i stor grad på manuelle metoder.

En kiropraktor har 6-årig universitetsutdannelse er offentlig godkjent helsepersonell og fungerer som primærkontakt i helsevesenet.  Vi har spesialkompetanse for pasienter med nerve-, muskel- og skjelettplager. Dette innebærer at du kan komme direkte til en kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av nerve-, muskel- og skjelettplager.

Sykehistorien

 

Pasientens smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig. Som regel klarer en kiropraktor å kartlegge hvor smerten sitter og hvilke bevegelser som gir smerter i løpet av undersøkelsen hvis denne har sitt opphav i muskel-skjelett eller nervesystemet. Dette sammen med en grundig anamnese (samtale) hvor sykehistorien kartlegges gir vår kiropraktor grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som vil være grunnlaget for tilrettelegging og behandling med mål om å gjenopprette normal funksjon.

Skulle det vise seg at behandling hos kiropraktor ikke vil hjelpe deg eller annen behandling er mer effektiv, vil vår kiropraktor som primærkontakt henvise deg til andre terapeuter eller til utvidende undersøkelser.

Undersøkelse, diagnose og behandling

 

Behandling hos kiropraktor er ofte forbundet med ledd-korreksjoner av ryggraden også kalt låsning i rygg som kan beskrives som en skånsom, rask, passiv strekk av strukturene omkring et ledd. Dette medfører som regel en klikkelyd i forbindelse med at leddflatene separeres.. Andre behandlingsområder vår kiropraktor vil fokusere på vil være rehabiliterende og forebyggende tiltak i form av trening, kostholdsveiledning samt andre veiledende tiltak for å unngå tilbakefall.

En kiropraktor behandler også andre områder enn nakke- og ryggsmerter!

En kiropraktor behandler også andre deler av kroppen inkludert lidelser i skuldre, armer, hofter, knær og ankler samt gravide- og barnelidelser. I tillegg vet vi at kun 30% av nervesystemet har med smerte å gjøre, og derfor er smertelindring bare en liten del av de kliniske resultatene man kan oppnå hos en kiropraktor. Vi undersøker og behandler selvfølgelig også nyfødte barn til godt voksne og eldre pasienter med eller uten beinskjørhet. Tilnærmingen er holistisk, dvs. vi ser kroppen under ett og finner årsakssammenhengen mellom dine symptomer og kroppens funksjon. Likevel ser vi at muskel- skjelett plager er den mest hyppigste og den klart største plagen i det norske samfunn.

Visste du dette om kiropraktorer?

 

  •     5 år universitetsutdannelse pluss 1 år turnus
  •     Primærkontakt i det norske helsevesen
  •     Kiropraktorer og fysioterapeuter er de eneste Helsedirektoratet har innvilget offentlig autorisasjon innen manuelle behandlingsformer
  •     Kan sykemelde inntil 12 uker
  •     Kan henvise til røntgen, MR, CT undersøkelser
  •     Kan henvise til spesialist, sykehus og fysioterapi